Beëdigde en/of gelegaliseerde vertaling en wanneer is deze nodig?

Beëdigde vertaling in België

Een beëdigde vertaling is een vertaling die gemaakt is door een beëdigd vertaler. Op dit document plaatst de beëdigd vertaler zijn stempel en handtekening. Met de ondertekening van de vertaling verklaart de vertaler dat de vertaling naar eer en geweten is gemaakt en een waarheidsgetrouwe versie is van het origineel. De vertaling krijgt zo een officieel karakter.

Beëdiging is geen kwaliteitsgarantie, maar het is wel zo dat de rechtbanken in België alleen vertalers met aantoonbare opleiding en bekwaamheid toelaten tot beëdiging.

Beëdigde vertaling in Nederland

In Nederland is een tolk of vertaler bevoegd om als beëdigd vertaler en tolk op te treden wanneer hij/zij ingeschreven is in het officiële Register van beëdigde Vertalers en Tolken (Bureau btv) van het Nederlandse Ministerie van Justitie.

Een beëdigde vertaling is alleen nodig indien die ingediend moet worden bij een officiële instantie. Het gaat dan bijvoorbeeld om een diploma, een uittreksel uit het geboorte- of huwelijksregister, een uittreksel van de Kamer van Koophandel, een contract of een gerechtelijk vonnis, enz.

Legalisatie

In sommige gevallen is er naast de beëdiging ook nog een legalisatie nodig. Met legalisatie wordt de procedure bedoeld waarbij een ambtenaar de echtheid bevestigt van een handtekening op een beëdigd vertaald document. Op deze manier wordt de vertaling wettig. (Het is echter geen garantie voor de authenticiteit van het brondocument).

Ina van Wijk biedt al deze services, zowel in Nederland als in België.