Ina van Wijk-Vos

Ina van Wijk is de drijvende kracht achter Italiaans vertaalbureau Consulenza Italiana BV.

Na een opleiding tot vertaler/tolk Italiaans en een doctoraalstudie Italiaanse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht vestigde zij zich als zelfstandig vertaler en tolk Italiaans – Nederlands – Italiaans. Ina van Wijk is beëdigd door de rechtbanken van Breda en Antwerpen, ingeschreven in het Register van Beëdigde Tolken en Vertalers (Bureau btv) en van de Nederlandse justitie, lid van het Nederlands Genootschap van Vertalers (NGTV), lid van de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen (BKVTF) en lid van het Netwerk Vertalers Italiaans (NVI).