Italiaanse cultuur

Italië staat bekend als een moeilijk land om zaken mee te doen. De Italiaanse taal speelt daarbij uiteraard een rol maar verschillen in zakelijke cultuur zorgen regelmatig voor misverstanden.

Zakelijke cultuurverschillen

Italianen hebben moeite met delegeren van macht, bazen geloven in directe supervisie. De baas van een Italiaans bedrijf is ook werkelijk de baas. Afspraken met ondergeschikten hebben dan ook een relatief karakter. Afspraken die u maakt met de exportmanager kunnen gemakkelijk worden teruggedraaid zo lang de baas zelf zijn akkoord nog niet heeft gegeven.

Zo kan het gebeuren dat een voor u dringende kwestie of besluit niet door ondergeschikten kan worden genomen wanneer de directeur/eigenaar zelf niet bereikbaar is.

Tijd is in Italië een ander begrip dan in Nederland. Een toezegging voor morgenochtend 10.00 kan gemakkelijk ’s middags om 17.00 uur of pas de volgende dag worden nagekomen. Er waren dwingende redenen voor de vertraging. Dit is in de Italiaanse cultuur geen zonde of kwestie van onbetrouwbaarheid. De vertraging werd door gerechtvaardigde redenen veroorzaakt. In de Italiaanse cultuur wordt daar niet moeilijk over gedaan.

Ina van Wijk verzorgt workshops over cultuurverschillen in het zaken doen tussen Italië en Nederland. Vraag een offerte via Contactformulier