Apostille

Een apostille is een certificaat dat aan een document wordt toegevoegd om de vormelijke juistheid ervan te bevestigen. Dit certificaat vervangt dan de legalisatie. Behoorlijk ingevuld, bevestigt de apostille de echtheid van de handtekening, de hoedanigheid waarin de ondertekenaar van het stuk heeft gehandeld en, in voorkomend geval, de identiteit van het zegel of het stempel op het stuk. Een apostille is mogelijk ten aanzien van de landen die partij zijn bij het Haags Apostilleverdrag van 1961. Vertalingen die beëdigd zijn door Ina van Wijk kunnen van een Apostille worden voorzien door de Rechtbanken van Antwerpen en Breda.

N.B.: Ina van Wijk is erkend beëdigd vertaalster zowel in Nederland als in België. Zij is als beëdigd vertaalster en tolk ingeschreven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers (Rbtv) van het Nederlandse Ministerie van Veiligheid en Justitie. In België is zij beëdigd door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.